NAZIV PROJEKTA: Uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje poduzeća EUROSTAKLO d.o.o. (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0318)

KORISNIK:

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 157.210,99 EUR, od čega 125.768,79 EUR su prihvatljivi izdaci

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 81.749,71 EUR

FINANCIRANJE:

Bespovratna sredstva osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: od 10. listopada 2022. do 10. listopada 2023. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Zdravko Stošić, voditelj projekta, stosic@eurostaklo.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Jačanje digitalnih kompetencija djelatnika i implementacija digitalnih rješenja (ERP i CAM) omogućit će unapređenje poslovnih procesa te poslovnih modela, što će rezultirati zadržavanjem postojećih i otvaranjem novog radnog mjesta, povećanjem učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća EUROSTAKLO d.o.o. Navedenim se stvaraju uvjeti za povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, a sve u skladu s postavljenim marketinškim ciljevima.

Učinci provedbe projekta su sljedeći:

  • Povećan prihod od prodaje za 20,1% u godini m+2,
  • Povećanje prihoda od izvoza za 5% u godini m+2,
  • Zadržavanje postojećih zaposlenika i povećanje broja zaposlenika za 1 (u godini m+1).

Kako bi se provela digitalna strategija te povećala konkurentnost poduzeća, planiran je predmetni projekt koji obuhvaća aktivnosti:

  • Priprema Plana digitalne transformacije
  • Izrada i nabava digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje (nabavlja se 1 sustav za upravljanje kalionicom (CAM – proizvodnja potpomognuta računalom) te se izrađuje 1 ERP sustav (upravljanje resursima poduzeća)
  • Jačanje digitalnih vještina zaposlenika
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost.

Dodatno, provest će se mjere horizontalnih načela.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA:

Provedbom, postići će se rezultat: Pripremljen Plan digitalne transformacije poduzeća, instalirana 2 digitalna rješenja i tehnologije (ERP i CAM) namijenjena unapređenju digitalizacije te ojačane digitalne vještine djelatnika u svrhu digitalne transformacije poslovanja i poslovnih procesa poduzeća EUROSTAKLO d.o.o.

Ostvarivanjem rezultata, postiže se specifični cilj (svrha) projekta: uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke i organizacijskih praksi te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije. Opći cilj je postići digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu unaprijeđenih proizvoda i usluge te procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

https://mingor.gov.hr/

https://hamagbicro.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća EUROSTAKLO d.o.o.

bespovratne-potpore