NAZIV PROJEKTA: Energetski i resursno učinkovita proizvodnja poduzeća EUROSTAKLO d.o.o. (NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0210)

KORISNIK: EUROSTAKLO d.o.o., Josipa bana Jelačića 121, 31421 Satnica Đakovačka

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.636.222,16 EUR, od čega su 1.593.046,60 EUR prihvatljivi izdaci

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 995.420,92 EUR

FINANCIRANJE:

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Bespovratna sredstva osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: od 5. siječnja 2023. do 5. travnja 2025. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Luka Barišić, direktor i voditelj projekta, luka@eurostaklo.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Korisnik je prepoznao zelenu tranziciju kao ključni proces za daljnji razvoj kojem pristupa strateški i sveobuhvatno. Kako bi ostvario planiranu zelenu tranziciju, Korisnik je zadovoljio glavne preduvjete za postizanje iste: a) ovakva promjena u poduzeću je strateški planirana te dolazi od menadžmenta koji je glavni nositelj promjene; b) osigurana su sredstva za vlastito sufinanciranje projekta; c) izrađena je projektno-tehnička dokumentacija te je ishođena EES i Potvrda Glavnog projekta (FN elektrane); d) spremnost na promjene u korporativnoj kulturi; e) djelatnici posjeduju zadovoljavajuće kvalifikacije, zainteresirani su i spremni na promjene u vidu zelene tranzicije.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu – Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice vezane uz proizvodnju IZO stakla, a uključuje implementaciju IZO linije za sklapanje stakla te linije za rezanje stakla. Zaposlenici će steći zelene vještine u radu na novoj tehnologiji.
 • Poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora – Postavit će se fotonaponska elektrana na krovu postojeće građevine, ukupne vršne snage 100 kW (AC), koja će proizvoditi el. energiju isključivo za vlastite potrebe.
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća – Nakon izgradnje fotonaponske elektrane i opremanja, od strane ugovorenog subjekta, provest će se energetski pregled.
 • Upravljanje projektom i administracija – formiran je projektni tim će se angažirati potrebne usluge za realizaciju projekta.
 • Promidžba i vidljivost.

Dodatno, korisnik će provesti mjere horizontalnih načela te mjere koje doprinose okolišnim ciljevima/zelenoj tranziciji.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA:

Provedbom aktivnosti, postići će se rezultat projekta koji se odnosi na: Postavljena fotonaponska elektrana, implementirani strojevi te uvedene nove tehnologije u proizvodni proces koje rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa, smanjenjem utroška energije i smanjenjem emisija CO2 te proveden energetski pregled poduzeća i mjere koje doprinose zaštiti čovjekove okoline i zelenim ciljevima.

Ostvarivanjem rezultata, postiže se specifični ciljevi (svrha) projekta:

 • Promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama
 • Dekarbonizacija i smanjenje emisija energetski intenzivne industrije za, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Učinci su sljedeći:

 • Smanjenje emisije CO2 za 52,21%
 • Udio energije proizvedene iz OIE u bruto konačnoj potrošnji po jedinici proizvoda 54,91%
 • Udio sekundarne sirovine u proizvodnji po jedinici proizvoda: 30%
 • Ukupno ostvarene uštede isporučene energije u godini m za 61,02%.

Opći cilj projekta je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Projektom se doprinosi konkurentnosti Korisnika kroz: unapređenje poslovnih, smanjenje grešaka u proizvodnji za 30%, što će rezultirati uštedama energije, vremena i materijala, rast na novim tržištima te jačanje djelatnosti na inozemnom tržištu, povećanje kvalitete proizvoda (manja je mogućnost za ljudsku pogrešku) te dimenzija IZO stakla (povećanje ponude), povećanje zadovoljstva kupaca, smanjenje troškova poslovanja te povećanje učinkovitosti resursa primjenom zelene tehnologije.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

https://mingor.gov.hr/

https://hamagbicro.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća EUROSTAKLO d.o.o.

bespovratne-potpore

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”