NAZIV PROJEKTA: EUROSTAKLO d.o.o. – Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V4.0136)

KORISNIK: EUROSTAKLO d.o.o., Josipa bana Jelačića 121, 31421 Satnica Đakovačka

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 12.500,00 EUR, od čega su 10.000,00 EUR prihvatljivi izdaci

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 6.000,00 EUR

FINANCIRANJE:

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Bespovratna sredstva osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Vaučeri za digitalizaciju“ (NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: od 30. siječnja 2024. do 30. siječnja 2025. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Luka Barišić, direktor i voditelj projekta, luka@eurostaklo.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je provjeriti kibernetičku otpornost poduzeća EUROSTAKLO d.o.o. kroz sigurnosne provjere i penetracijska ispitivanja. Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

A1. Dijagnostika kibernetičke otpornosti (cybersecurity) – od strane pružatelja usluge, provest će se: provjera kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također, usluga uključuje analizu podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika (5) od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti.

A2. Upravljanje projektom i administracija – formiran je projektni tim koji će administrativno upravljati projektom.

A3. Promidžba i vidljivost.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA:

Temeljem provedbe aktivnosti, postići će se sljedeći rezultati: Provjerena kibernetička sigurnost poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća te provedena edukacija zaposlenika.

Realizacijom projekta i ostvarenim rezultatom, postići će se specifični cilj projekta: Provedba digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja EUROSTAKLO d.o.o. kroz osposobljavanje i usluge za povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava. Navedeno će doprinijeti postizanju općeg cilja: Doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti poduzeća EUROSTAKLO d.o.o. kroz unapređenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

https://mingor.gov.hr/

https://hamagbicro.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća EUROSTAKLO d.o.o.

bespovratne-potpore

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”