FEEL THE GLASS

LAMINIRANJE

Proces međusobnog spajanja dvaju ili više stakala uz pomoć folija
koje se stavljaju između stakala te ih na visokim temperaturama spajaju u jedno. Mnogobrojnim kombinacijama formiraju se stakla
sa više razina zaštite i za različitu upotrebu.
Debljine 6-50mm, maksimalna dimenzija 2060x4260mm.